Back to results

Library

Othello, mohren i Venedig : Sorgspel / af Shakspeare ; Öfversatt och lämpadt för Svenska Skådeplatsen af Karl August Nicander.

[Othello in Swedish / translated by Karl August Nicander.]